Městské informační centrum Kolín

Nejbližší akce

18. dubna 2014

1. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

Městská knihovna Kolín vyhlašuje 1. ročník fotografické soutěže pod záštitou místostarosty města Kolína Mgr.Tomáše Růžičky Soutěžní témata: 1.+2. kategorie – Kolín mýma očima 3. kategorie – Kolín v pohybu Kategorie:

1. kategorie: 1. stupeň ZŠ 2. kategorie: 2. stupeň ZŠ (nebo odpovídající ročníky víceletého gymnázia) 3. kategorie: střední školy a učiliště Kdy odevzdat soutěžní fotografie: do 18. dubna 2014 Kam odevzdat soutěžní práce: Městská knihovna Kolín (libovolné oddělení)) Vítěze jednotlivých kategorií vybere porota ve složení: Mgr.Tomáš Růžička, Josef Čáslava, Jaromír Novotný, Petr Hejcman, Mgr. Kristýna Šultová Soutěžní podmínky a zpracování námětu: Fotografie formátu 20×30 cm. K tématu „Kolín v pohybu“ doporučujeme zdůraznit viditelnost pohybu. Soutěžní foto je třeba na zadní straně označit těmito údaji: jméno, příjmení, bydliště, věk, škola, třída, název práce. Při hodnocení bude kladen důraz na osobité a neobvyklé zpracování. Fotografie může Město Kolín bezplatně využít a otisknout v tisku. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v úterý 6.5.2014 od 16 hodin ve výstavním sále Městské knihovny a bude spojeno s výstavou soutěžních fotografií. Ocenění autoři obdrží zajímavé ceny.

Fotogalerie

21. dubna 2014

Uzavření infocentra

Městské informační centrum bude v pondělí 21.4.2014 uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

23. dubna 2014

Literární čtení z knihy Přátelství navzdory Hitlerovi

Literární akce v rámci festivalu Přátelství navzdory Hitlerovi o osudech 80 českých židovských dětí, které za války uprchly do Dánska a setkaly se po 70 letech se uskuteční 23.4.2014 v 17:00 v sále Městské knihovny Kolín. Hosty budou autorka festivalu, výstavy i stejnojmenné knihy, publicistka Judita Matyášová, a Janet Seckel-Cerrotti s dcerou Rachael, které přijedou z Ameriky.

Fotogalerie

26. dubna 2014

Koncert MHFK

V sobotu 26.4.2014 od 19:00 se v chrámu sv. Barbory koná koncert Městské hudby Františka Kmocha pod taktovkou Miloslava Bulína. Předprodej v MIC Kolín za 50 Kč.

30. dubna 2014

WorldFilm

Cestovatelský festival WorldFilm pořádá filmová společnost Petra Horkého PiranhaFilm už třináctý rok. Náplní WorldFilmu jsou cestopisné besedy, projekce a výstavy. V současnosti festival probíhá ve čtrnácti městech ČR. V Kolíně se za finanční podpory města koná letos již po páté. V sále Městské knihovny Kolín proběhne ve středu 30. 4. 2014 v 17:00 přednáška Lucie a Michala Jonových s názvem Na kole kolem světa. Přesně za tři roky našlapali Lucie a Michal Jonovi celkem 68175 km, projeli 34 zemí a navštívili všechny kontinenty. Cestovali non-stop, sami, bez doprovodných vozidel, bez doprovodného týmu. Vše potřebné si vezli v brašnách na horských kolech.

30. dubna 2014

Výstava obrazů Alice Kopečkové

Alice Kopečková vystaví své obrazy v sále Městské knihovny Kolín ve dnech 7.-30.4.2014. Výstavu uvede vernisáží v pondělí 7.4.2014 v 17:00.

Srdečně zveme na prohlídku!

Fotogalerie

2. května 2014

Práchovna - zahájení turistické sezóny

V pátek 2.5.2014 bude zahájena turistická sezóna na Práchovně. Kostýmovaný průvodce zpřístupní vyhlídku od 14:30 do 16:30 a každý malý návštěvník dostane drobný dárek. Otevřena bude do konce října každý první a třetí pátek v měsíci vždy v tomto čase. Větší skupinky si mohou domluvit návštěvu věže v Městském informačním centru i v jinou dobu. Vstupné je 20,–. Všechny návštěvníky srdečně zveme.

4. května 2014

Výstava-Nálety na Kolín 1944-1945

Vernisáž k výstavě Nálety na Kolín 1944–1945 se uskuteční ve čtvrtek 23.1. od 17:00 v Regionálním muzeu v Kolíně v Červinkovském domě čp.27. Výstava potrvá až do 4.5 a jejím záměrem je přiblížit čtyři spojenecké nálety na Kolín, jejichž cílem byla rafinerie na Zálabí a v případě posledního náletu i významný železniční uzel

14. května 2014

Benefiční večer pro Josefa

Benefiční koncert pro Josefa se uskuteční ve středu 14. 5. 2014 v 19:00 v Městském divadle v Kolíně. Účinkují Jaroslav Dušek, Petr Vondráček, Simona Maierová a Kolínský Big Band. Vstupné na koncert činí 300 Kč, předprodej byl zahájen 4. 4. 2014 v Městském divadle v Kolíně. Výtěžek ze vstupného bude věnován Domovu sv. Josefa v Žirči – jedinému zařízení v ČR pro nemocné roztroušenou sklerózou. Záštitu nad slavnostním večerem převzali Vít Rakušan, starosta města Kolína a Jan Pospíšil, místostarosta města Kolína.

Srdečně Vás zmeme!

Fotogalerie

24. května 2014

Sázavský koncert

V městském informačním centru jsou v prodeji vstupenky na Sázavský koncert, který se koná v sobotu 24.5.2014 od 20:00 v severní zahradě Sázavského kláštera. Cena v předprodeji 390 Kč.

27. května 2014

Přednášky v kolínské synagoze

Městská knihovna Kolín pořádá tradiční pásmo přednášek v synagoze, Na Hradbách 157, Kolín I. 13.5.2014 17:00 / JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. – Menšiny a počátky československé republiky. Přednáška historika a autora publikací na téma národnostních menšin. 20.5.2014 17:00 / Miroslava a Ladislav Jouzovi – Ze života židovských podnikatelů na Kolínsku IV. Kolínští historikové seznámí zájemce s mnoha zajímavostmi z jejich bádání. 27.5.2014 17:00 / Judita Matyášová – Po stopách kolínských Židů. Přednáška publicistky a autorky knihy Přátelství navzdory Hitlerovi.

Fotogalerie

30. května 2014

Sofiina volba po česku

Výstava Judity Matyášové v rámci festivalu o osudech 80 českých židovských dětí, které za války odjely do Dánska a setkaly se po 70 letech, bude od 25.4.2014 do 30.5.2014 bude vystavena v kolínské synagoze.

Fotogalerie

15. června 2014

Kmochův Kolín

V Městském informačním centru můžete zakoupit dárkové vstupenky na 51. ročník festivalu Kmochův Kolín, který se koná 13.-15. června 2014. Zvýhodněná cena vstupenky – 150 Kč.

26. června 2014

Básníci básniví

Line production ve spolupráci s městskou knihovnou Kolín Vás srdečně zvou cyklus koncertů " Básníci básniví", který proběhne v kolínské synagoze. Vstupenky můžete zakoupit v MSD a v Městském informačním centru v Kolíně. Ceny vstupenek: 14.5.2014 – 170 Kč, 28.5.2014 – 160Kč, 26.6.2014 – 160 Kč. Permanentka na všechny tři koncerty – 440 Kč.

Fotogalerie

28. června 2014

Keltské slavnosti

V sobotu 28. června 2014 se v Dobšicích Keltské slavnosti. Vstupenky si můžete zakoupit na Obecním úřadě v Dobšicích, v Městském informačním centru v Kolíně a v Turistickém informačním centru v Poděbradech. Cena vstupenky v předprodeji je 150 Kč.

Fotogalerie

31. srpna 2014

Židovská čtvrť a hřbitov v Třebíči

Výstava o jedinečné tváři památek ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO bude v kolínské synagoze k prohlédnutí od 25.4 do 31.8.2014.

Fotogalerie

31. prosince 2014

Městská knihovna Kolín - deskové hry od Albi na dětských odděleních

K zapůjčení od ledna 2014.

Fotogalerie

StravováníUbytováníCyklotrasyTipy na výlet

Aktuální informace

24. března 2014

Vernisáž výstavy Sofiina volba po česku

Judita Matyášová a Město Kolín, Městská knihovna Kolín a Regionální muzeum v Kolíně Vás srdečně zvali na vernisáž výstavy Sofiina volba po česku, která se uskutečnila 24. 4. 2014 v 17:00 v synagoze, ulice Na Hradbách 157, Kolín I.

Osudy českých židovských dětí, které za války uprchly do Dánska a setkaly se po 70 letech. Na výstavě se představily také příběhy tří dětí z Kolína, které byly součástí této skupiny. Autorkou výstavy je novinářka Judita Matyášová, která o dětech napsala knihu Přátelství navzdory Hitlerovi. Akce se zúčastnili pamětníci a jejich rodiny. Přítomni byli také zástupci dánské, izraelské a americké ambasády. Výstava trvala do 30. 5. 2014.

Součástí akce bylo rovněž zahájení výstavy Židovská čtvrť a hřbitov v Třebíči o jedinečné tváři památek ze Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO v obrazech, fotografiích, plánech, modelech a příbězích o architektech, stavebnících, stavitelích atd., která trvala do 31. 8. 2014.

Fotogalerie

1. dubna 2014

Nové knihy v infocentru- Židé v Čechách 2,3,4, Veselý nebo Lustig, Fase pražských židovských rodin a Přátelství navzdory Hitlerovi.

Městské informační centrum nabízí k prodeji publikace o historii židovských obyvatel. Níže je k nahlédnutí obsah jednotlivých kapitol dílech.

Židé v Čechách 2

Obsah příspěvků: osudy židovských obyvatel v lokalitách Bezdružice, Bílina, Sobědruhy, Duchcov, Kladno, Klatovy, Staré Město pod Landštejnem, Havlíčkobrodsko, Nýrsko, židovští uprchlíci z Haliče na Klatovsku, rodina Glaserů a velimská továrna na cukrovinky, život Klary Fischer-Pollak, židovské hřbitovy v severozápadních Čechách a na území CHKO Slavkovský les

Židé v Čechách 3

obsah příspěvků: osudy židovských obyvatel v lokalitách Tachov, Český Krumlov, Turnov, portrét židovského historika Josefa Schöna, židovský majetek v Karlových Varech po roce 1945, pobyt uprchlíků z Haliče a Bukoviny v Čechách, role Židů v dějinách sklářství, osud rodiny Strossů a jejich textilky v Libavském Údolí, Zikmund Feldmann a jeho továrna na obuv v Kolíně.

Židé v Čechách 4

obsah příspěvků: židovská čtvrť Údlice, židovská menšina v Horním Litvínově, židovské osídlení města Planá, židovský hřbitov Bezdružice, židovští podnikatelé na Trutnovsku, Hellerové na Kolínsku, židovské obce okupovaného pohraničí, a další.

Veselý nebo Lustig

Kniha je poslední dílo Richarda Glazara. Autor zde na malé ploše vytvořil koláž ze svých vzpomínek a ze známých i méně známých židovských anekdot. Rámcem vyprávění jsou Glazarovy vzpomínky na dětství strávené v Kolíně. O tom, že humor a vtip nerespektuje hranice, nás Richard Glazar přesvědčuje svými příběhy z různých míst i dob. Ocitáme se spolu s ním v poválečném Československu, v nově vzniklém Izraeli, také v období protektorátu a první republiky.

Fase pražských židovských rodin z let 1748–1749 (1751), Vydáno: Praha, Židovské muzeum, 2012

Kromě Prahy zde najdeme zapsané i Židy z jiných míst včetně Kolína

Fotogalerie

22. března 2014

Festival Přátelství navzdory Hitlerovi

Festival „Přátelství navzdory Hitlerovi“ Autorka: Judita Matyášová Výstava a literární akce o osudech 80 českých židovských dětí, které za války uprchly do Dánska a setkaly se po 70 letech 22. – 28. dubna 2014 (Kolín, Praha)

Festival představí osudy 80 českých židovských dětí, které se na počátku války dostaly do Dánska a v roce 1943 uprchly do Švédska. Poté mezi sebou ztratily kontakt na 70 let. Publicistka Judita Matyášová vyhledala 30 těchto „dětí“, dnes devadesátiletých pamětníků. Její kniha „Přátelství navzdory Hitlerovi“ však není jen o konkrétních osudech, ale také o detektivním pátrání napříč celým světem a o tom, jak příběh pokračuje v rodinách pamětníků. Příběhy „dětí“ budou prezentovány na výstavě v kolínské synagoze a na několika literárních besedách v Praze a v Kolíně. Vzácným hostem těchto akcí budou Janet Seckel-Cerrotti a její dcera Rachael, které přijedou z Ameriky. Vloni procestovaly Dánsko a Izrael, chtěly se podívat na místa, kde žila jejich maminka, Hanka Dubová z Kolína. Nyní přijedou do Čech, aby zahájily výstavu o „dětech“ v Kolíně. Navštíví také Prahu, kde Hanka žila před odjezdem do Dánska.

Festival v Praze a v Kolíně:

22. dubna, 18 hod., České centrum Praha – Literární čtení z knihy Přátelství navzdory Hitlerovi, setkání s Janet Seckel-Cerrotti, akce v češtině, tlumočeno do angličtiny

23. dubna, 17 hod., Městská knihovna Kolín – Literární čtení z knihy Přátelství navzdory Hitlerovi, setkání s Janet Seckel-Cerrotti a její dcerou Rachael, Městská knihovna, Kolín, akce v češtině, tlumočeno do angličtiny

24. dubna, 17 hod., Synagoga Kolín – zahájení výstavy „Sofiina volba po česku“ o osudech dětí a jejich rodin. Část výstavy bude věnována dětem, které pocházely z Kolína. Na vernisáži budou pamětníci a jejich příbuzní, akce se zúčastní zástupci dánské, izraelské a americké ambasády. Spoluorganizátor akce je Město Kolín, Měst. knih. Kolín a Regionální muzeum v Kolíně. Výstava bude otevřena do 30. května 2014.

28. dubna, 17.30 hod., Americké kulturní centrum Praha – Přednáška Judity Matyášové, setkání s Janet Seckel-Cerrotti a její dcerou Rachael, akce v angličtině

Fotografie a popisky ke stažení zde: http://www.uschovna.cz/…NDHW6U93-GDA

21. září 2013

Knihovnický Happening Kolín 2013

Knihovnice nejsou z cukru – navzdory počasí se happening vydařil! Již od pátečního rána se začali do Kolína sjíždět knihovnice a knihovníci ze všech koutů ČR. Po registraci a občerstvení v knihovně si mohl každý vybrat z připravených alternativních programů – prohlídka Regionálního muzea, návštěva židovské synagogy a hřbitova, výstup na věž Práchovnu a samozřejmě prohlídka všech prostor knihovny. V půl třetí začal za doprovodu dechové kapely Suchdolanka a mažoretek z DDM pochod knihovníků kolem náměstí. A pak už se na pódiu a pod pódiem střídaly knihovnické soutěžní týmy s vystupujícím kolínskými soubory. Diváci viděli vystoupení mažoretek, ukázku sebeobrany Školy Taekwondo ITF Silla, Marka Jelínka & Mimosféry. Soutěžní týmy se představily svými zdravicemi, poznávaly hudební dechové nástroje (podle sluchu), 10 pochutin (poslepu jen podle chuti), procvičily mozkové závity na znalostním testu o Kolíně a projely slalom na čas s knižním vozíkem naloženým knihami. Pro veřejnost byla připravena soutěž „Mluvme hezky česky“ o hodnotné ceny. Celým program provázel moderátor Luboš Votroubek. Na závěr předal čestný předseda SKIPu Vít Richter cenu MARK, soutěžní družstva si převzala také pěkné ceny – zvítězilo družstvo BO!!! z Ostravy. Speciální cenu věnovanou firmou Ceiba  – knihovnický vozík Tuky – si odvezlo družstvo ze Vsetína za vítězství ve slalomu. Večerní program pak pokračoval v kulturním společenském domě. Na úvod jsme shlédli taneční show TK CrossDance Kolín, pak následoval raut a povídání kolínských spisovatelů Ireny Fuchsové a Jakuba Šťástky. Tečkou na závěr bylo vystoupení tanečních skupin Rasputin a Kocour Modroočko. Následovala možnost posezení v kulturním domě. Ve Starých lázních proběhlo bowlingové klání a zvítězila jak jinak – opět Ostrava. Sobotní dopoledne bylo již volnější, po ranním posezení v knihovně se většina účastníků přesunula na plavbu lodí a pak se postupně všichni rozjeli do svých domovů. I přes nepřízeň počasí se dle ohlasů účastníků happening vydařil, my děkujeme všem sponzorům a účinkujícím. Fotky z happeningu si můžete prohlédnout na www.knihovnakolin.cz/…g-2013-kolin.

9. září 2013

Pietní akt k uctění štábního kapitána Václava Morávka

V pondělí 9. září 2013 se před budovou obchodní akademie uskutečnil pietní akt k uctění památky štábního kapitána Václava Morávka. Kolínský rodák Václav Morávek byl jedním z členů legendární odbojové skupiny Tři Králové. Město Kolín si památku této skupiny připomnělo již po desáté.

Fotogalerie

7. září 2013

Závody dračích lodí

V sobotu 7. září se u Kmochova ostrova konaly závody Dračích lodí. Sprint na 200 metrů a putovní pohár starosty města Kolína vybojovala posádka z Libice. Loď města Kolína se umístila třetí. V závodu na 1000 metrů vyhrála posádka z Klubu vodních sportů Sandberk.

Fotogalerie

© Městské informační centrum Kolín 2009–2014 · Photo © Roman ŠULC, Hana MÁDLÍKOVÁ